ተስፋ

ኣብ ኣምላኽ ምእማን
ተስፋ ዘይምቅባጽን

እዚ እንተ ፈሊጥና ጽቡቅ እዩ፡ ማለት ኣምላኽ ኣበይ ከም ዘለና፡ ከምኡውን ዘለናዮ ኩነታት ኰነ ሃለዋት ከም ዝፈልጥ ምፍላጥ።
ካብ ጽሑፋት፤ ካብ ቅዱሳን ኣቦታትን፤ ናይ እምነት ሰባትን ብዙሕ ክንምሃር፡ ንኽእል ኢና። ብሕጽር ዝበለ ካብ ጽሑፋት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዙሕ ክንምሃር፡ ንኽእል ኢና።

read more

Posted in teaching